Välkommen till K-Bygg

Hitta din butik på kartan eller sök via namn, adress eller postnummer.

K-Bygg verkar inom en viktig bransch där byggmaterialhandeln har en samhällsbärande funktion som är central för företagandet och byggandet runt om i hela landet.

Därför står vi på K-Bygg bakom Byggmaterialhandlarnas öppna brev till regeringen med förslaget att höja ROT till 50 % och beloppsgränsen till 100 000 kr. Detta för att mildra effekterna av lågkonjunkturen och skapa nya heltidsarbeten i byggsektorn. Vi välkomnar även förslaget att regeringen ser över möjligheterna att införa hållbarhetskriterier för att stimulera ett hållbart byggande.

X